Breaking News
 |  | 

Zdrowie

Zjawisko synestezji

img-responsive

W trakcie wykonywania przeróżnych czynności dnia codziennego praktycznie cały czas zmuszamy nasz mózg do myślenia a co a tym idzie myślenia. Niejednokrotnie sami podświadomie testujemy swoją pamięć, refleks czy kreatywność. W przypadku niektórych ludzi umiejętność sprawnej reakcji na bodziec i potrzeba szybkiego przypomnienia sobie czegoś działa na zasadzie kojarzenia pewnych elementów ze sobą bądź wiązania pewnych faktów z wybranym zmysłem, na przykład zmysłem wzroku. Umiejętność ta nosi nazwę synestezji.

 

Polega ona na tym, że jeden zmysł współpracuje z drugim i działanie jednego z tych zmysłów jest wręcz zależne od tego drugiego. Zdolność ta popularna jest u wielu muzyków i na ich przykładzie wytłumaczymy teraz istotę tejże umiejętności. Człowiek zdolny do synestezji słuchając na przykład wybranego utworu muzycznego potrafi wyobrazić go sobie z wybranym kolorem. Dzięki temu za każdym razem kiedy słyszy dany utwór ponownie przypomina sobie o tym właśnie kolorze. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdy taka osoba znajduje się wśród drugiej osoby, która tej oto zdolności nie posiada. Obie znajdują się w zatłoczonej kawiarni i nagle wybrzmiewa radio. Jako przykład służący wizualizacji tej sytuacji weźmy pod lupę utwór autorstwa Queen zatytułowany „Bohemian Rhapsody”. Osoba, która nie posiada zdolności synestezji i nie jest zaangażowanym słuchaczem tego oto zespołu, ale załóżmy, że zna tę piosenkę mogłaby mieć hipotetycznie pewne trudności z określeniem jej tytułu a może nawet bardziej z przypomnieniem go sobie.

 

Załóżmy również, że hipotetycznie osoba posiadająca zdolność do synestezji jest przeciwnie do swojego towarzysza troszkę bardziej zaangażowanym słuchaczem tego zespołu, ale nie aż tak wielkim fanem, aby pamiętać zawsze wszystkie tytuły. Jednakże kolejnym założeniem na potrzeby wytłumaczenia sposobu działania zjawiska synestezji jest również fakt, że osoba ta słuchała tej piosenki nieco częściej niż towarzysz i zdążyła dzięki umiejętności synestezji skojarzyć ją z wybranym kolorem-na przykład fioletowym-w momencie kiedy na przykład w jej ówczesnym otoczeniu była mowa o tytule tego utworu albo sama odtworzyła go dajmy na to w Internecie. Tym oto sposobem za każdym razem kiedy usłyszała ponownie ten utwór pamiętała o kolorze fioletowym i właśnie z nim go skojarzyła, bo również tak skojarzył go jej mózg zdolny do synestezji. Pojawia się zatem pewne prawdopodobieństwo, że osoby, które zdolne są do synestezji i posiadające tego typu umiejętność skojarzeń szybciej przypomną sobie tego typu szczegóły, ponieważ być może w przeszłości zdołały skojarzyć je już z doświadczeniem barwy.

Kategoria: psychologia

zjawisko-synestezji

ABOUT THE AUTHOR